Data Privacy

Ang COBIL Recruitment and Services Corp. ay nakatuon sa pagprotekta at paggalang sa iyong privacy ng data. Ang Paunawa sa Privacy na ito ay nagbubunyag ng mga kasanayan sa pagkapribado ng MUC, na may layuning sumunod sa Data Privacy Act of 2012 (Republic Act No. 10173) at ang mga tuntunin at regulasyon nito sa pagpapatupad ("DPA"). Kapag ina-access ang aming mga website at/o ina-avail ang aming mga serbisyo, kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang iyong impormasyon ay maaaring iproseso alinsunod sa mga pamantayang legal at regulasyon para sa proteksyon ng data. Ang Notification ng Privacy na ito ay nalalapat lamang sa impormasyong nakolekta ng COBIL.

Ang COBIL ay at magiging tanging may-ari ng impormasyong ibibigay mo, at kinokolekta namin. Mayroon lamang kaming access upang mangolekta ng impormasyon na boluntaryo mong ibinibigay sa amin sa pamamagitan ng email o iba pang direktang pakikipag-ugnayan mula sa iyo. Hindi namin ibebenta o uupahan ang impormasyong ito sa sinuman. Kapag nag-apply ka o nag-avail ng anumang produkto o serbisyo, o kapag nakipag-ugnayan ka sa aming mga empleyado, awtorisadong kinatawan, ahente, at service provider, kinokolekta namin ang personal na impormasyon. Maaaring kabilang dito, bukod sa iba pa:  
• Ang iyong pangalan at mga personal na detalye tulad ng mga detalye sa pakikipag-ugnayan, address, petsa ng kapanganakan, edukasyon;
• Mga pirma ng specimen;
• Mga detalye ng Government ID;
• Detalye ng inyong Biodata;
• impormasyong nakolekta mula sa iyo sa pamamagitan ng mga pagpupulong, sulat, electronic at/o voice recording ng aming mga pag-uusap sa iyo.

Sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong personal na impormasyon, binibigyan mo kami ng pahintulot na kolektahin, iproseso, iimbak at gamitin ang iyong personal na impormasyon. Ang iyong patuloy na pakikilahok ay bumubuo ng iyong malinaw na pahintulot sa ilalim ng naaangkop na kumpidensyal at mga batas sa pagkapribado ng data ng Pilipinas, at na sumasang-ayon ka na panatilihin kaming libre at hindi nakakapinsala sa anuman at lahat ng pananagutan, paghahabol, pinsala at demanda sa anumang uri at kalikasan. na maaaring lumitaw kaugnay ng pagpapatupad at pagsunod sa awtorisasyon na iyong ipinagkaloob. Maaari naming ibahagi ang iyong personal na impormasyon sa aming mga subsidiary, kaakibat at ikatlong partido, sa ilalim ng obligasyon ng pagiging kumpidensyal. Ang lahat ng aming pakikipag-ugnayan sa mga ikatlong partido ay dapat na ganap na sumusunod sa aming obligasyon ng pagiging kumpidensyal na ipinataw sa amin sa ilalim ng mga naaangkop na kasunduan at/o mga tuntunin at kundisyon o anumang naaangkop na batas na namamahala sa aming relasyon sa iyo. Ang nabanggit ay walang pagkiling sa iyong karapatan sa makatwirang pag-access sa, kapag hinihiling, at pagwawasto ng iyong personal na impormasyon, pati na rin ang iyong karapatang magsampa ng reklamo sa National Privacy Commission, sa ilalim ng Seksyon 16 ng DPA.

Ang Iyong Pag-access at pagkontrol sa impormasyon maaari kang mag-opt out sa anumang hinaharap na mga contact mula sa amin anumang oras. Magagawa mo ang sumusunod anumang oras sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng email address o numero ng telepono na ibinigay:  
• Tingnan kung anong data ang mayroon kami tungkol sa iyo, kung mayroon man.
• Baguhin/itama ang anumang data na mayroon kami tungkol sa iyo.
• Ipatanggal sa amin ang anumang data na mayroon kami tungkol sa iyo.
• Ipahayag ang anumang alalahanin mo tungkol sa aming paggamit ng iyong data.

Ang COBIL ay gumagawa ng mga pag-iingat upang protektahan ang iyong impormasyon. Kapag nagsumite ka ng sensitibong impormasyon, pinoprotektahan ang iyong impormasyon sa online at offline. Nagpapatupad kami ng teknikal, administratibo, at pisikal na mga hakbang sa seguridad at pinakamahuhusay na kagawian upang protektahan ang iyong personal na impormasyon kabilang ang pag-encrypt ng data kung saan naaangkop. Aabisuhan ka namin ng anumang nakumpirmang paglabag sa seguridad ng iyong personal na impormasyon alinsunod sa batas. Alinsunod sa naaangkop na mga kinakailangan ng DPA at iba pang nauugnay na mga batas at regulasyon, ang personal na data ay hindi dapat panatilihin ng kumpanya sa loob ng mas mahaba kaysa sa kinakailangan at/o proporsyonal sa mga layunin kung saan ang naturang data ay nakolekta. Ang COBIL, gayunpaman, ay inilalaan ang karapatan na panatilihin ang iyong impormasyon kung kinakailangan upang maitaguyod, gamitin o ipagtanggol ang mga legal na paghahabol, para sa mga lehitimong layunin ng Department of Migrant Workers, o kapag ibinigay ng batas, na dapat alinsunod sa mga pamantayang sinusunod ng naaangkop na industriya o inaprubahan ng angkop na ahensya ng pamahalaan.

Mga pagbabago sa aming abiso sa pagkapribado maaari naming baguhin o baguhin ang abiso sa pagkapribado na ito paminsan-minsan upang makasabay sa anumang mga pagbabago sa may-katuturang mga batas at regulasyon na naaangkop sa amin o kung paano namin kinokolekta, ginagamit, ibinabahagi, iniimbak at itinatapon ang iyong personal na impormasyon. Ang anumang nauugnay na mga update ay ipo-post sa aming website.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, alalahanin, paglilinaw o kahilingan sa anumang aspeto ng Abiso sa Pagkapribado na ito, ang paggamit ng iyong mga karapatan na nauukol sa personal na impormasyon, o upang magbigay ng anumang feedback na maaaring mayroon ka tungkol sa aming pagproseso ng personal na impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.

Our website uses cookies for better user experience. Read more